CarsDecal
Τηλεφωνικές Παραγγελίες
6944102381 - 2130465788

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.carsdecal.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων αυτοκινήτων  μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί ο Erion Alikaj , που εδρεύει στον Βύρωνα Κολοκοτρώνη 30, 16232 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 140573309, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@carsdecal.com τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 213 0465788, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα carasdecal.com το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.carsdecal.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σας παρέχουμε υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη των ειδοποιήσεων, των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν τη συμφωνία. Επιπλέον, θα τηρείτε τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες πριν τις χρησιμοποιήσετε. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής αυτού του ιστότοπου και αυτών των όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή.

Πριν προχωρήσετε, διαβάστε αυτήν τη συμφωνία, διότι η πρόσβαση, η περιήγηση ή η χρήση του Ιστότοπου δηλώνει τη συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας.

Δεν θα ανεβάσετε, διανείμετε ή δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω αυτού του Ιστότοπου οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα, ιούς, σκουλήκια, πόρτες παγίδευσης, Δούρειους ίππους ή άλλους επιβλαβείς κώδικες ή ιδιότητες. (β) είναι δυσφημιστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, πορνογραφικό, εισάγει διακρίσεις ή μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που μπορεί να ισχύουν · ή (γ) παραβιάζει ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά απόρρητα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. ενδέχεται να σας δώσει έναν αναγνωριστικό λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ορισμένων τμημάτων αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή ταυτότητα, θεωρείτε ότι έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας με τρόπο συνεπή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας και δεν έχετε καμία υποχρέωση να διερευνήσει την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης του Ιστοσελίδα.

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Χρήσης μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, πιστοποιείτε ότι είστε 18 ετών και άνω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας, σας παραχωρώ περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου εμφανίζοντάς τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μόνο για αγορές και όχι για οποιονδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό τρίτου μέρους, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται σε αυτήν την παράγραφο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία μας εκ των προτέρων, όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, μουσικών κλιπ ή λήψεων, βίντεο κλιπ και γραπτού και άλλου υλικού που αποτελούν μέρος αυτού του Ιστότοπου (συλλογικά, το ” Περιεχόμενα “) προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου προς όφελος άλλης επιχείρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή/και να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή, η προβολή, η πώληση, η εκμίσθωση, η μετάδοση, η δημιουργία παραγώγων έργων από, η μετάφραση, η τροποποίηση, η μηχανική αναστροφής, η αποσυναρμολόγηση, η αποσυμπίεση ή η εκμετάλλευση με άλλο τρόπο αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία μας γραπτώς Το

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλη την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που σας είχε εκχωρηθεί αρχικά εάν η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι πράγματι εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλες τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω αυτής της πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχουν ανατεθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της ασφάλειας αυτού του Ιστότοπου.

Οι περιγραφές, οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη μέσα σε αυτό.

Oλα τα λογότυπα που παρουσιάζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες μας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.carsdecal.com  από την εταιρεία .Ως νόμιμη χρήση των παρερχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

© Copyright {{2018}}. All Rights Reserved
CarsDecal.com

Καλάθι αγορών

×